Tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk (TBA)

Praksisveien mot fagbrev

TBA er et utdanningstilbud innenfor tilrettelagt opplæring. Programmet er spesielt tilrettelagt for elever som tar sikte på å bli lærekandidater innenfor et av byggfagene, eller som ønsker seg en mer praktisk opplæring enn det ordinære utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.


TBA har tatt på seg et meget spennende byggeoppdrag i Asker. I løpet av tre skoleår 2018-2019 bygger vi et stort aktivitetshus for Asker kommune. Dette er en læringsarena for elevene og en måte å få praktisk opplæring på. Elevene vil på denne måten ta del i et moderne byggeprosjekt, med blant annet byggemøter, vernerunder og bruk av IKT. Elevene tar del i et byggeprosjekt og lærer, foruten det håndverksmessige, det å drive en byggeplass. Det vil bli 4 dager med praksis ute på byggeplass eller i verksted og en dag med teori inne på skolen. Vi skreddersyr timeplanen for den enkelte elev avhengig av hvilket fag de har valgt og hvor langt eleven har kommet.


Vi har 16 elevplasser fordelt på 2 grupper. Alle elevene får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Målet for mange av våre elever er å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat i en bedrift før de slutter som elev ved TBA.

I samarbeid med aktører i næringslivet har lærerne på byggfagsavdelingen satt sammen en kursportefølje som gjelder alle trinn på byggfag (VG1 - VG2), ordinært byggfag, YSK og TBA. Last ned brosjyren her: "Utdanning i samarbeid med arbeidslivet".

Gå gjerne inn på følgende lenker for mer informasjon: Lærekandidatordningen (Akershus) og vilbli.no.