Tilrettelagt bygg- og anleggsteknikk (TBA)

Praksisveien mot fagbrev

Praksisveien mot fagbrev

TBA har 16 elevplasser fordelt på to grupper. TBA er et yrkesfaglig opplæringstilbud hvor det blir utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev. TBA skal gi elevene den kompetanse som kreves for å tegne og fullføre en opplæringskontrakt i bedrift.

I bygg- og anleggsteknikk forstås grunnleggende ferdigheter som et slags funksjonsnivå tilsvarende muntlig og skriftlig kommunikasjon med kunder, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere, innbefattet dokumentasjon av både arbeidsprosess, produkt og tjenester. Videre vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser. Å etterstrebe at elevene tilegner seg disse helt grunnleggende ferdighetene er sentralt på TBA i planlegging og gjennomføring av nesten all undervisning.

Samarbeid med eksterne aktører er viktig for TBA. Vi er avhengige av å være tett påkoblet bransjen og et større næringsnettverk. TBA forutsetter at bransjen tar imot våre elever og yrkesfaglig opplæring skjer i tett samarbeid mellom skole og bedrift.


TBA tar på seg spennende byggeoppdrag utenfor skolen. Dette er fine læringsarenaer for elevene og en god måte å få praktisk opplæring på. På TBA består en vanlig skoleuke av fire dager med praksis ute på byggeplass eller i verksted og en dag med teori inne på skolen.

Målet for mange av våre elever er å tegne en opplæringskontrakt som lærekandidat i en bedrift før de slutter som elev ved TBA. Skolens mål er å gi elevene på TBA nok og riktig kompetanse for å kunne etablere seg i arbeidslivet.

Gå gjerne inn på følgende lenker for mer informasjon: Lærekandidatordningen (Akershus) og vilbli.no.

Byggfag Nesbru vgs Nesbru vgs
Byggfag Nesbru vgs
Nesbru vgs