Studiespesialisering Vg1

Fag

Under ser du hvilke fag det undervises i på studiespesialiserende utdanningsprogram i vg1. Alle elever har de samme fagene med unntak av fremmedspråk og matematikk. Ved Nesbru videregående skole tilbyr vi undervisning i fransk og tysk nivå 2 og spansk nivå 1 og 2*. I matematikk velger elevene enten matematikk 1T eller matematikk 1P.

 *Tilbud av språk og nivå vil avhenge litt av elevenes ønsker

Fellestid klasse - kontaktlærer

I tillegg til de obligatoriske fagene er det også timeplanfestet 1 time i uka til møte med kontaktlærer. Det er obligatorisk oppmøte til kontaktlærertimene.

Fag Studiespesialisering Vg1: Uketimer

Engesk -5t
Fremmedspråk -4t
Geografi -2t
Kroppsøving -2t
Matematikk -5t
Naturfag -5t
Norsk -4t
Samfunnsfag -3t