Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2

Fagtilbud språk, samfunnsfag og økonomi vg2

Velger du dette programområdet, skal du ha minst to av fagene fra listen nedenfor i to år. I tillegg kan du velge valgfrie programfag innen realfag, kunstfag og idrettsfag.


På Nesbru vgs. tilbyr vi følgende programfag:

• Internasjonal engelsk
• Historie og filosofi 1
• Psykologi 1
• Rettslære 1
• Sosiologi og sosialantropologi
• Medie- og informasjonskunnskap 1
• Markedsføring og ledelse 1
• Økonomistyring
• Samfunnsøkonomi 1
• Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Fagtilbudet er gitt med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag.

For mer informasjon se vilbli.no.