Realfag Vg2

Fagtilbud realfag vg2

Hva er realfag?

Realfag er en samlebetegnelse for fag som matematikk, fysikk, kjemi, biologi og informasjonsteknologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskaplige arbeidsmetoder; alle resultater skal bevises ved hjelp av systematiske eksperimenter, utstyr og metoder.

Velger du realfag, skal du ha minst to av fagene i to år. I tillegg kan du velge valgfrie programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi, kunstfag eller idrettsfag.

Fagtilbudet er gitt med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag.

Fagene vi tilbyr er:

Biologi
Kjemi
Fysikk
Matematikk S
Matematikk R
Informasjonsteknologi
Teknologi og forskningslære

For mer info se vilbli.no