Studiespesialisering

Ved å velge studiespesialisering (SSP) på Nesbru videregående skole legger du et godt grunnlag for å studere ved et universitet eller på en høgskole.

Vi tilbyr fag på to programområder:
Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi.

Som elev på vår skole vil du oppleve:
• at undervisningen stort sett er organisert i fagdager, noe som sikrer faglig fordypning
• at vi jobber systematisk med vurdering
• at elevenes faglige utbytte blir kvalitetssikret ved at lærerne er organisert i team.
  Organiseringen i team er også viktig med tanke på å kunne tilby tilpasset opplæring.
• at vi arbeider målrettet med å stimulere grunnleggende lese- og skriveferdigheter

SSP med toppidrett
Nesbru tilbyr også SSP med toppidrett. Les mer om dette tilbudet her.

Variert fagtilbud
Nesbru videregående skole er en kombinert skole. Derfor har vi en unik mulighet til å tilby valgfrie programfag fra flere utdanningsprogrammer som for eksempel mediefag og formgivingsfag. Første år, Vg1, er felles for alle. Som 2. fremmedspråk kan du velge mellom fransk, tysk og spansk. Nesbru videregående skole tilbyr programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi for Vg2 og Vg3. Innenfor disse programområdene kan du velge mellom mange ulike fag.

Internasjonalt Vg1
Vi tilbyr også internasjonalt Vg1 hvor det meste av undervisningen foregår på engelsk.

Kontaktlærer
Nesbru videregående skole satser mye på å styrke kontaktlærerrollen gjennom blant annet å timeplanfeste en time i uken til møtetid mellom kontaktlærer og elevgruppe. I tillegg har kontaktlærer avsatt en time som du eller for eksempel dine foresatte kan benytte seg av.

Digitalt
Nesbru videregående skole har prioritert satsningen på digitale ferdigheter både hos elever og lærere. Alle elever og lærere har egen bærbar pc og alle undervisningsrom er utstyrt med dockingstasjon og projektor. Vi benytter den digitale læringsplattformen It’s learning.