Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse gir mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter.

Under ser du hvilke fag, og hvor mange timer i uken elevene skal ha. Som felles programfag tilbyr vi sosiologi og sosialantropologi.

Fag påbygging Vg3, uketimer

  • Historie 5 t.
  • Kroppsøving 2 t.
  • *Naturfag 3 t.
  • *Matematikk 5 t.
  • Norsk 10 t
  • Sosiologi og sosialantropologi 5 t.


*Hvis du er ferdig med kurset må du erstatte disse timene med et tilsvarende antall timer i programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.    

Les mer om innhold og læreplaner på Udir sine sider.