Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig (TAF) Vg2

Nesbru vgs tilbyr YSK, Yrkes- og studiekompetanse (tidligere TAF= Tekniske allmennfag) innenfor utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.

 YSK egner seg godt for elever som vil bli sivilingeniører, ingeniører eller arkitekter, og elevene vil få kompetanse som er spesielt etterspurt i private og offentlige bedrifter.