Bygg- og anleggsteknikk Vg1

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk gir muligheter for å ta fagbrev innenfor:

Tømrer, betongfagarbeider, murer, stillasbygger, rørlegger, blikkenslager, glassfagarbeider, anleggsteknikk, anleggsgartner, anleggsmaskinfører, asfaltør, banemontør, byggdrifter, bøkker, driftsoperatør i idrettsanlegg, fagoperatør i trelastfaget, feier, fjell- og bergverksarbeider, IKT-servicemedarbeider, industrimaler, industrisnekker, industritapetserer, isolatør, limtrearbeider, maler, møbelsnekker, orgelbygger, renholdsoperatør, steinfagarbeider, taktekker, tredreier, treskjærer, trevaresnekker, vei- og anleggsfagarbeider, muligheter for studiekompetanse etter Vg1 bygg- og anleggsteknikk, studiekompetanse etter yrkesfag og studiekompetanse med naturbruk.

Fag bygg- og anlegdsteknikk vg1

  • Engelsk 3 t.
  • Kroppsøving 2 t.
  • Matematikk 3 t.
  • Naturfag 2 t.
  • Norsk 2 t.
  • Produksjon 12 t.
  • Tegning og bransjelære 5 t.
  • Prosjekt til fordypning 6 t.