Bygg- og anleggsteknikk

Elevene på Bygg- og anleggsteknikk har aktive og lærerike dager både ute og inne

Nesbru vgs. ligger sentralt plassert i Akershus vest med stor aktivitet innen bransjene som vi satser på. Mulighetene for dermed å kunne fullføre de to siste årene av utdanningen i nærmiljøet er absolutt til stede. Våre lærere er også behjelpelige med å formidle kontakt med fremtidige arbeidsgivere.

I samarbeid med aktører i næringslivet har lærerne på byggfagsavdelingen satt sammen en kursportefølje som gjelder alle trinn på byggfag (VG1 - VG2), ordinært byggfag, YSK og TBA. Last ned brosjyren her: "Utdanning i samarbeid med arbeidslivet".

Lyden av yrkesfag er sammensatt. Det er over 100 yrker å velge mellom i Akershus. Finn rytmen som passer for deg! Søk yrkesfag innen 1. mars på Vigo.no

På Nesbru videregående skole har vi:

 • moderne lokaler og utstyr
 • en dyktig lærerstab
 • godt samarbeid mellom elever og lærere med fokus på elevmedvirkning
 • skaffet de fleste elevene lærlingeplass
 • hovedfokus på de lokalt forankrede fagene

Nesbru videregående skole kan blant annet vise til:

 • gode faglige resultater
 • spesielt god trivsel
 • et svært aktivt elevråd med reell innflytelse
 • en elevstyrt skolerevy
 • et aktivt internasjonalt engasjement med mange spennende prosjekter
 • en populær kantine

Bygg- og anleggsteknikk er grunnutdannelsen for veien videre inn i byggebransjens mange muligheter.

Programfaget vektlegger praktiske ferdigheter, og det er viktig å ha et godt håndlag og praktisk sans.

Du bør være glad i å skape, se resultater av egen innsats, være selvstendig, nøyaktig og ha gode fysiske egenskaper.

I mange tilfeller krever det at du kan arbeide godt i team fordi gjennomføring av bygg- og anleggsarbeider krever nært samarbeid mellom ulike yrkesutøvere.

Mer om dette tilbudet på vilbli.no