Pedagogiske satsningsområder

MÅL vår 2017: 86% fullført og bestått best mulig

KLasseledelse:

 • Klasseteam – tverrfaglig samarbeid om elevens læring og utvikling
 • Fraværsoppfølging med kontaktlærer, trinn-/avdelingsleder og rådgiver
 • VIP-makkerskap – relasjoner og samarbeid
 • Kontaktlærertime
 • Seminar i kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Den gode økta
 • FYR-arbeid – fellesfag, yrkesretting og relevans
 • Lesson study

Vuredring:

 • Rammeverk for vurdering – planlegging, underveisvurdering, egenvurdering, hverandrevurdering, sluttvurdering
 • Klasseteam
 • Fagteam

Skole-hjemsamarbeid

 • Mottakssamtale - utvides med egenvurderingsskjema og helserapport
 • Utviklingssamtale
 • Foreldremøter
 • Informasjonsutveksling om elevens opplæring og skolegang.