Om skolen

Skolen ble etablert i 1980 og ligger på Nesbru i Asker kommune. Siden da har skolen utviklet seg på svært mange områder.(se skolens historie). Antall ansatte og elever har økt, nye linjer/ utdanningsprogram (fra Kunnskapsløftet i 2006) er innført og skolens areal har blitt betydelig utvidet.

Skoleåret 2017- 18 fases design og håndverk ut, og ved det blir en del av «grunnmuren» på skolen borte. Det skyldes at søkningen til dette utdanningsprogrammet i vår region er sterkt redusert. Skolen har siden 2009 hatt visjonen «Vi tar tiden på alvor». Den forplikter arbeidet vårt både når det gjelder ansatte og elever, og vi vil med denne visjonen fremstå som en svært seriøst arbeidende skole når det gjelder å gi elever et solid faglig og personlig grunnlag på deres neste livsetappe. Skolen har deltatt i mange prosjekter for å fremme elevers læring og bidrag i elevers personlige utvikling. Av disse kan nevnes: - Fagdagsordning i femtimers fag i utdanningsprogrammet studiespesialisering. Avløst av øktundervisning skoleåret 2016- 17 - Datasatsing med 160 dataarbeidsplasser (tidlig 2000- tall) Avløst av ordningen med bærbare PC’ er og Macer i 2003. - Ukentlig studieverksted for skolens elever - Studieteknikk i samarbeid med superstudent Olav Schewe - SANMUN( årlig IB- konferanse i samarbeid med Sandefjord vgs med FN- perspektiv) - Medlem av Moderne European Parliament (IB- initiert) - World Scholars Cup (IB- initiert) - FN+- skole (nå FN- skole) - FYR- skole (fellesfag, yrkesretting og relevans) - VIP og VIPmakkerskap (veiledning og informasjon om psykisk helse) - Elevmentorordning - Samarbeid med Kirkens Nødhjelp (bygge grønne skoler på Haiti) - Samarbeid med Nesbru Rotary om årlig utdanningsmesse og deltakelse i Rotaryaktiviteter - Den naturlige skolesekken - Byggeprosjekter med Asker og Bærum kommune - Lærlingekoordinatorordningen( lokal lærlingekoordinator for å sikre aktuelle elever lærlingeplass etter Vg2 i skole)