Skoleutvalget 2016-17

Skoleutvalget er skolens øverste organ.

Skoleutvalgets medlemmer:            Varamedlemmer til orientering:
Kari Aalerud  , leder                                     Jørn Fraurud
Hans Fredrik Aaby, nestleder                       Eline S. Oserud                                 
Øystein Vigrestad, repr ansatte                    Inger Knuten, repr ansatte
Anette Dahl, repr ansatte                              Håkon Korsvold, repr ansatte
Knut Jore, rektor                                            Roger Kristoffersen, avdelingsleder
Thomas Leirset, ass rektor                            Hege Nilsen, avdelingsleder
Viktoria Kristiansen, elevrådsleder
Marius Møller Hansen, elevrådet