Lærebøker

Lån

Alle elever i videregående skole får låne lærebøker gratis fra skolen. På Nesbru vgs. foregår boklånet på skolebiblioteket. Du skal skrive navnet ditt og klassen du går i på merkelappene på alle lærebøkene – noe annet får du ikke skrive i dem.

Lånekort

Alle elevene får skolebevis/elevkort på skolen som også fungerer som lånekort. Det er fint om du tar kortet med når du skal låne bøker. Dette gjelder både når du skal låne skolebøker for hele året og bøker som du låner fra skolebiblioteket i løpet av året.

Oppbevaring av bøkene

Alle elever bør ta i bruk et oppbevaringsskap på skolen. Hengelås må du skaffe selv.

Innlevering av bøkene

På slutten av hvert skoleår må du levere tilbake alle bøker som er lånt fra skolen. De må leveres tilbake i god stand. Innlevering av bøkene foregår de siste skoledagene før sommerferien. 

Erstatning

Hvis du har mistet eller skadet en bok, må du betale et erstatningsbeløp. Det er dermed viktig at du tar godt vare på bøkene du får utdelt! Bøker som ikke er levert innen den siste skoledagen, må erstattes.