PC/Mac

Du som skal begynne i Vg1 må selv skaffe deg en bærbar datamaskin til skolestart.

PC og Mac-ordningen i Akershus fylkeskommune/
Nesbru Videregående Skole

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren.
      (Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.)
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

På noen av utdanningsprogrammene brukes programvare som bare fungerer på enten PC eller Mac. Noe programvare krever en kraftig PC eller Mac. Skolen har utlånsutstyr til bruk på skolen for deg som ikke kan bruke programvaren på din egen datamaskin. Tabellen under viser hva slags datamaskin du bør ha dersom du ønsker å benytte din egen datamaskin framfor å låne utstyr av skolen.

Utdanningsprogram             Datamaskin                                                                              Kommentar

- Studiespesialisering              Standard PC/MAC                                                                     *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bygg- og anleggsteknikk      Anbefaler litt kraftigere modell enn en standard PC

                                                 (Minimum 8 GB ram + i5 prosessor)                                         *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- YSK                                     Anbefaler litt kraftigere modell enn en standard PC                    *
                                                (Minimum 8 GB ram)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Medier og kommunikasjon   Anbefaler litt kraftigere modell enn en standard PC/MAC          *
                                                 (Minimum 8 GB ram)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Elever med lese og skrivevansker eller behov for spesialprogramvare anbefaler vi PC,
   (ikke MAC, grunnet kompatibilitet)
Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.