Elevkort

Alle elever skal ha et elevkort med bilde.

Fotograferingen av nye elever skjer så fort som mulig etter skolestart. Informasjon om dette sendes ut på It's learning og legges ut på skolens informasjonsskjermer i vestibylen. Du får elevkortet noen uker etter at du er fotografert.

Du skal ha elevkortet med deg på skolen. Kortet er legitimasjon og skolebevis, og det brukes når du skal ta utskrifter og når du låner bøker fra skolen. Du kan også bli bedt om å legitimere deg på skolens område.

Elevkortet brukes så lenge du er elev på vår skole. Mister du kortet, må du kjøpe nytt: Henvendelse i IT-avdelingen i 3. etasje.