Hvem kan få stipend og lån?

Elever og lærlinger i vanlig videregående opplæring.
Dette er de som:

 • Har rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1
 • Tar kurs for å få generell studiekompetanse direkte etter avsluttet videregående opplæring.

Elever uten ungdomsrett

Hvis du tar videregående utdanning uten ungdomsrett, kan du likevel ha rett til stipend og lån, men da etter andre regler enn det som er omtalt her. Er du usikker på hva som gjelder deg, kan du kontakte skolen din.

Hva kan du få?

 • Alle elever kan få stipend til utstyr
 • Elever som bo borte under utdanningen, kan få bostipend og eventuelt reisestipend, uansett hva foreldrene tjener
 • Elever som har foreldre med lav inntekt og formue, kan få grunnstipend og lån.

Lærlinger

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan søke om alle andre stipend og lån. I praksis vil lærlinger som bor hjemme, sjelden få stipend, fordi lærlinglønnen påvirker hvor mye du kan få fra lånekassen.

Utenlandske statsborgere

Du kan som utenlandsk statsborger ha rett til støtte (stipend og lån). Det er grunnlaget ditt for opphold i Norge som avgjør dette. Du kan for eksempel ha rett til støtte dersom en av foreldrene dine er norsk statsborger eller har oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. Du kan også få støtte dersom du er politisk flyktning eller har fått opphold på humanitært grunnlag. Les mer om reglene for utenlandske statsborgere.

Disse får ikke utstyrsstipend

 • Lærlinger
 • Elever i videregående uten ungdomsrett

Slik søker du

 • Når du har takket ja til skoleplass kan du søke om stipend og/eller lån.
 • Du søker på lanekassen.no eller vigo.no. Du må logge på søknaden med MinID.
 • Det er ingen egen søknad for utstyrsstipend, du bruker den samme søknaden som til andre stipend/lån for videregående opplæring.

 Slik får du pengene

 1. Du sjekker resultatet av søknaden på Dine siderlanekassen.no. Logg inn med MinID.
 2. Når søknaden er behandlet, kommer svarbrevet (stipendmeldingen) til skolen.
 3. For å få pengene til kontoen din, må du skrive under på brevet og sende det tilbake til Lånekassen. Er du under 18 år, må også en foresatt skrive under.