Skolens rådgivere

Det kan være mange ting du som elev trenger hjelp og veiledning til eller ønsker svar på. Skolen har ulike fagpersoner som kan hjelpe deg.

Disse kan du kontakte dersom det gjelder:

Rent faglige spørsmål: Faglærer
Læringsmiljø: Kontaktlærer
Valg av programfag: Assisterende rektor eller rådgiver
Yrkes- og utdanningsveiledning: Rådgiver
Tilrettelegging: Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring, PPT, Rådgiver

Eller trenger du bare noen å snakke med? Da kan både rådgiverne, helsesøster eller elevkontaktene være gode personer å be om en samtale med. Disse personene har taushetsplikt.

Inger Knuten og Linda Meum Skåra er skolens rådgivere.

Vi hjelper deg med:

  • Yrkesorientering og personlig veiledning i forbindelse med fagopplæring/skolegang/studier og yrker
  • Valg av utdanningsprogram
  • Informasjon om tilbud og krav ved videregående skoler, fagopplæring, teknisk fagskole, universitet og høgskoler
  • Hvordan du kan komme i kontakt med studiesteder i utlandet
  • Søknader til fagopplæring/skolegang/studier
  • Tilrettelegging om skoledagene føles tunge
  • Personlig rådgivning når du har personlige og/eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din


I tillegg arrangerer vi møter om utdanning/jobb.

Vi er også:

  • Bindeledd til Oppfølgingstjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Lånekassen og andre ungdomsrelaterte hjelpeinstanser
  • Din talsmann i klasselærerråd
  • Voksenpersoner som lytter til det du har å si


Dersom du har problemer som kan gå ut over skolearbeidet ditt, er det viktig at du gir rådgiverne beskjed om dette. På den måten får vi bedre muligheter til å hjelpe deg.
Vi har taushetsplikt.

VELKOMMEN TIL OSS !

Kontaktpersoner

Inger Kristin Knuten

Rådgiver VG3, PÅA, IB og VG1 H- klassen

E-post Inger.Kristin.Knuten@nesbru.vgs.no

Tlf: 66854413