Miljøarbeidere

miljøarbeiderne Nesbru vgs Nesbru vgs
miljøarbeiderne Nesbru vgs
Nesbru vgs

Miljøarbeiderne på vår skole er Ina Andem og Mattis Michaelsen. Du møter dem i skolegården, i skolebygget eller på miljøarbeid-ernes kontor i kantineområdet. Deres arbeid handler om å gi våre elever et godt og trygt psykososialt og fysisk skolemiljø som fremmer elevers trivsel og læring. De skal også bidra med og delta i ulike aktiviteter og arrangementer som styrker skolemiljøet vårt.

Kontaktpersoner

Ina Merete Rovelstad Andem

Miljøarbeider

E-post Ina.Merete.Rovelstad.Andem@nesbru.vgs.no

Mattis Michalsen

Mattis Michaelsen

E-post Mattis.Michaelsen@nesbru.vgs.no