Miljøarbeidere

Miljøarbeiderne på vår skole er Ina Andem og Silje Solli. Du møter dem i skolegården, i skolebygget eller på miljøarbeid-ernes kontor i kantineområdet. Deres arbeid handler om å gi våre elever et godt og trygt psykososialt og fysisk skolemiljø som fremmer elevers trivsel og læring. De skal også bidra med og delta i ulike aktiviteter og arrangementer som styrker skolemiljøet vårt.

Kontaktpersoner

Ina Andem

Miljøarbeider

E-post Ina.Andem@nesbru.vgs.no

Silje Solli

Karriereveileder og miljøarbeider

E-post Silje.Solli@nesbru.vgs.no

Tlf: 93 02 78 47