Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er gratisog kan hjelpe ved fysiske og psykiske helseutfordringer.
Du får ikke fravær fra undervisningen ved besøk hos helsetjenesten. Helsepersonell
ved helsetjenesten har taushetsplikt,også overfor skolen og foreldre. Se mer informasjon på skolens nettside, under elevtjenester. Helsetjenesten har kontor i 1. etasje, på rom 105 i A-fløyen.
 
Helsesøster Kirsti Vorren er til stede mandag til torsdag kl. 08.15-15.00. Det er ikke timebestilling hos helsesøster – bare bank på døren. E-post: kirsti.vorren@asker.kommune.no. Telefon: 982 64 457. Helsesøster kan også kontaktes via It’s learning, eller ved å legge beskjed i hyllen i resepsjonen.
 
Psykolog Katinka Riis Skancke kontaktes via helsesøster og er til stede på torsdager. Time-bestilling gjøres ved å kontakte helsesøster eller din rådgiver

Målsettingen er:

 • Å fremme god helse og trivsel
 • Å gi elevene kunnskap og støtte til å bedre sin helse og livskvalitet
 • Å forebygge problemer og helseskaderI den videregående skolen legges det vekt på at du tar ansvar for egen helse og oppsøker skolehelsetjenesten ved behov.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om:

 • Muskel og skjelettplager
 • Kosthold, ernæring og spiseforstyrrelser
 • Samliv og seksualitet
 • Prevensjon, angrepille og abort
 • Rusmidler, røyking (røykeslutt)
 • Psykisk helse (som sykdom, sorg og andre kriser)
 • Familieproblemer (konflikter, sykdom, død)
 • Vold, overgrep
 • Akutte - / kroniske sykdommer


  Helsesøster kan foruten å gi råd og veiledning:

 • Henvise til andre instanser (lege, psykolog m.m.)
 • Forskrive P-pilleresepter
 • Ta graviditetstest
 • Ta urinprøve med tanke på urinveisinfeksjon
 • Ta klamydiatest (både gutter og jenter)
 • Ta synstest
 • Ta hørseltest
 • Gi evt. manglende vaksiner
 • Skaffer opplysninger om tidligere vaksiner
 • Gi gratis kondomer
 • Gi gratis angrepille