Skolepsykologen

Psykologen tilbyr 1-3 samtaler til elever ved Nesbru videregående skole, og samarbeider også med helsesøster. Skolepsykologen kontaktes via helsesøster og er tilstede på skolen på torsdager. Noen elever vil ha behov for utredning eller samtaler av et større omfang enn det som kan ivaretas av psykologtjenesten ved skolen. Psykologen vil da bistå eleven med viderehenvisning til riktig tjenestetilbud.

Timebestilling

Alle elever som ønsker samtale med psykologen kontakter helsesøster. Helsesøster kan videreformidle forespørsel om samtale. Psykologen setter opp avtaler og informerer om tidspunkt til elevene. Nye avtaler gjøres direkte mellom eleven og psykologen.

Aktuelle temaer

Psykologen har kompetanse på utredning, behandling og forebygging av et bredt spekter psykiske vansker. Eksempler på temaer elever kan snakke med psykologen om er:

 • Tristhet, uro, angst, sinne
 • Sorg
 • Stress og tankekjør
 • Problemer med venner eller familie
 • Søvnvansker
 • Ensomhet
 • Vanskelige eller skremmende opplevelser
 • Selvskading
 • Vanskelig forhold til mat
 • Selvmordstanker
 • Rus
 • Seksuelle overgrep/voldtekt
 • Kjærlighet
 • Seksuell legning og kjønnsidentitet
 • Sosial kontroll hjemme