Helsestasjonene

Helsestasjon for ungdom i Asker:
Skysstasjonen 11, inngang A (v/Rema)
Tlf. helsestasjon for ungdom: 66 76 83 35
Åpent tirsdag og torsdag: 15.00-19.30. Kølapp deles ut fra kl. 14.45 til 19.15. Helsesøster fra kl. 15.00,
lege fra kl. 15.45.
Onsdag: 15.00-17.00 (bare gutter)

Helsestasjon for ungdom i Bærum:
Sandvika helsestasjon: Rådmann Halmrastsvei 2, 3. etasje Sandvika
tlf. 67 10 29 50
Åpent mandag og tirsdag: 15.30-18.30

Bekkestua helsestasjon: Gamle Ringeriksvei 43, Bekkestua,
tlf 67 50 32 70
Åpent onsdag: 15.30-18.30