Hvor finner jeg stoff om forfatterskap og tekster?

Her er en oversikt over nettsider som du kan bruke i arbeidet med fordypningsoppgaven. Vi har også satt opp noen eksempler på sekundærlitteratur, altså bøker der du kan lese mer om emnet eller forfatterne du velger å skrive om.

På biblioteket har vi ulike utgaver av litteraturhistorie, oppslagsverk, biografier og tekstanalyser. Søk etter bøker eller kom innom oss for å få hjelp av en bibliotekar!

Nettsider om å skrive fordypningsoppgave


Nettsider om forfattere, litteratur og litteraturhistorie


Bokanmeldelser og litteraturpriser 

 

Sekundærlitteratur - noen eksempler 

Norges litteraturhistorie (1995-1998). 4. utg. Oslo. Cappelen

Hele teksten finner du også på NBdigital:

 

 Andersen, P. T. (2012) Norsk litteraturhistorie. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget

Per Thomas Andersen gir deg en utfyllende beskrivelse av den norske litteraturhistorien. Her kan du lese om norske forfattere og perioden de skrev i fra norrøn litteratur og fram til i dag.

 

Norheim, M. (2007) Røff guide til samtidslitteraturen. Oslo: Samlaget

Marta Norheim er en kjent kritiker i NRK. Hun skriver her om norske samtidsforfattere og om kjennetegn ved den nye, norske litteraturen. Her kan du lese om forfattere som Trude Marstein, Erlend Loe, Olaug Nilssen osv.

 

Farsethås, A. (2012) Herfra til virkeligheten : lesninger i 00-tallets litteratur. Oslo: Cappelen Damm

Ane Farsethås er litteraturviter. I denne boken har hun skrevet om bøker gitt ut på 00-tallet. I Herfra til virkeligheten kan du lese om forfattere som Jon Fosse, Hanne Ørstavik, Carl Frode Tiller, Thure Erik Lund, Trude Marstein og Karl Ove Knausgård. 

 

Skei, H. H. (2008) Blodig alvor : om kriminallitteraturen. Oslo: Aschehoug

Velger du å skrive en fordypningsoppgave om kriminallitteratur, kan det være lurt å lese litt i denne boka. Her kan du blant annet lese om de ulike sjangrene innen kriminallitteraturen, om den typiske krimhelten, og om kjente kriminalforfattere og verkene deres.

 

Omdal, G. K. (2010) Grenseerfaringer : fantastisk litteratur i Norge og omegn. Bergen: Fagbokforlaget

Gerd Karin Omdal skriver om fantastisk litteratur fra middelalderen og fram til i dag. Hvis du har lyst til å skrive om fantastisk litteratur eller fantasy, bør du absolutt ta en kikk på denne boka. Her kan du også finne ideer til ulike bøker og forfattere å skrive om.

 

Bondevik, H. og K. Stene-Johansen (2011) Sykdom som litteratur : 13 utvalgte diagnoser. Oslo: Unipub 

Her kan du lese om hvordan kjente sykdommer fremstilles i litteraturen, fra antikken og bibelsk tid til moderne samtidslitteratur, og du finner eksempler på en rekke romaner som kan relateres til emnet sykdom.

 

Engelstad, A. og E. S. Tønnessen (2011) Film : en innføringOslo: Cappelen Damm Akademisk

Forfatterne tar for seg filmanalyse, hvordan filmen forteller, og hvordan den påvirker oss. Velger du å skrive om film, kan det være lurt å lese seg opp på filmteori, og da kan denne boka være fin.

 

Engelstad, Arne (2013) Fra bok til film. 2. utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Om adaptasjoner av litterære tekster. Hvordan omarbeider man en bok til film, og hva skjer når man gjør det? Boka bruker oppdaterte eksempler.

 

Birkeland, T., G. Risa og K. B. Vold (2005) Norsk barnelitteraturhistorie. 2.  utg. Oslo: Samlaget

Her får du historien om norsk barnelitteratur. Skal du skrive om barnelitteratur, vil du finne mye nyttig stoff i denne boka. Her kan du lese om de ulike sjangrene innen barnelitteratur, om hvordan barnelitteraturen har utviklet og endret seg, om skrivemåter og kjente forfattere som Alf Prøysen og Anne Cath. Vestly.

Traavik, Ingjerd (2012) På liv og død. Tabu i bildeboka Oslo: Gyldendal Akademisk

Hvordan blir tabu som skilsmisse, død og vold blir framstilt i bildebøker for barn? Her kan du lese mer om dette, og du finner også forslag til bøker du kan fordype deg i.


Om enkeltforfattere og-verk - noen eksempler

Fra NBdigital (hele teksten) og bøker i skolebiblioteket:

Bjørneboe, Jens (NBdigital)

              I skolebiblioteket: Otnes, Y. R. (1974) Bjørneboe. Oslo: Aschehoug

I skolebiblioteket: Aase, L. (1996) Om Haiene av Jens Bjørneboe. Oslo: Karnov

Bjørnson, Bjørnstjerne (NBdigital)

I skolebiblioteket: Dahl, W. (1977) Bjørnson. Oslo: Aschehoug

Borgen, Johan

I skolebiblioteket: Folkedal, K. (1997) Om Lillelord av Johan Borgen. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Brantenberg, Gerd

I skolebiblioteket: Ellefsen, K. E. (1997) Om Sangen om St. Croix av Gerd Brantenberg. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Christensen, Lars Saabye

I skolebiblioteket: Vatne, V. (1998) Om Beatles av Lars Saabye Christensen. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Collett, Camilla

Garborg, Arne (NBdigital)

I skolebiblioteket: Time, S. (1979) Garborg. Oslo: Aschehoug 

Grieg, Nordahl

I skolebiblioteket: Tveita, J. (1999) Om Vår ære og vår makt av Nordahl Grieg. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hamsun, Knut (NBdigital)

I skolebiblioteket: Knutsen, N. M. (1975) Hamsun. Oslo: Aschehoug 

I skolebiblioteket: Søkelys på Knut Hamsuns 90-års diktning (1979) ved Øystein Rottem. Oslo: Universitetsforlaget 

  • Pan (NBdigital)

I skolebiblioteket: Aarsæther, F. (1997) Om Pan av Knut Hamsun. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hoem, Edvard

I skolebiblioteket: Nergård, M. E. (1997) Om Heimlandet Barndom av Edvard Hoem. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Ibsen, Henrik (NBdigital)

I skolebiblioteket: Dahl, W. (1974) Ibsen. Oslo: Aschehoug 

I skolebiblioteket: Ugland, E. (1998) Søkelys på Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Oslo: NKS-forlaget 

I skolebiblioteket: Ugland, E. (1999) Søkelys på Gengangere av Henrik Ibsen. Oslo: NKS-forlaget 

I skolebiblioteket: Johansen, T. (1997) Om Gengangere av Henrik Ibsen. Oslo: Karnov 

I skolebiblioteket: Ugland, E. (1998) Søkelys på Vildanden av Henrik Ibsen. Oslo: NKS-forlaget 

I skolebiblioteket: Johansen, T. (1997) Om Vildanden av Henrik Ibsen. Oslo: Ad Notam Gyldendal 

Kielland, Alexander L.

I skolebiblioteket: Sejersted, H. (1996) Om Garman & Worse av Alexander Kielland. Oslo: Karnov 

I skolebiblioteket: Ugland, E. (2000) Søkelys på Gift av Alexander L. Kielland. Oslo: NKS-forlaget

Lie, Jonas

I skolebiblioteket: Søkelys på Familien paa Gilje (1976) ved Ivar Havnevik. Oslo: Universitetsforlaget

Holt, Kåre (NBdigital)

I skolebiblioteket: Larsen, P. (1975) Holt. Oslo: Aschehoug

Kinck, Hans E. (NBdigital)

I skolebiblioteket: Beyer, E. (1976) Kinck. Oslo: Aschehoug

Mykle, Agnar

I skolebiblioteket: Thon, J. (1997) Om Lasso rundt fru Luna av Agnar Mykle. Oslo: Karnov

Nedreaas, Torborg (NBdigital)

I skolebiblioteket: Eriksen, H. (1979) Nedreaas. Oslo: Aschehoug 

I skolebiblioteket: Aase, L. (1999) Om Musikk fra en blå brønn av Torborg Nedreaas. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Sandel, Cora (NBdigital)

I skolebiblioteket: Gimnes, S. (1982) Cora Sandel. Oslo: Aschehoug

Sandemose, Axel (NBdigital)

I skolebiblioteket: Larsen, P. (1972) Sandemose. Oslo: Aschehoug

Skram, Amalie

I skolebiblioteket: Aasen, E. (1997) Om Sjur Gabriel av Amalie Skram. Oslo: Karnov

Undset, Sigrid (NBdigital)

I skolebiblioteket: Nergård, M. E. (1996) Om Kransen av Sigrid Undset. Oslo: Karnov

Vesaas, Tarjei (NBdigital)

I skolebiblioteket: Lønning, K. (1979) Vesaas. Oslo: Aschehoug 

I skolebiblioteket: Wiland, S. (1997) Om Fuglane av Tarjei Vesaas. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Wassmo, Herbjørg

       I skolebiblioteket: Ellefsen, K. E. (1997) Om Huset med den blinde glassveranda av Herbjørg Wassmo. Oslo: Karnov

Utarbeidet av Stavanger bibliotek, bearbeidet av Anette Fearnley og Kristin Gjessing, 07.05.2015