Britannica online

Britannica er et engelskspråklig leksikon med røtter til Encyclopedia Britannica fra 1768. Godt tilrettelagt for skolebruk.

Du kommer til Britannica ved å logge deg på It's learning: Du finner lenken til Britannica på toppbjelken.