Å vurdere kilder

I fagbøker, tidsskrifter, leksika og aviser står det hvem som er utgiver eller forfatter, og det står også år eller dato for utgivelsen på selve dokumentet. Forlag, redaktører eller journalister har valgt ut og vurdert informasjonen før den blir gjort tilgjengelig. Dette gjør det enklere for leseren å bedømme kvaliteten på informasjonen, men det betyr ikke at du ikke skal være kritisk: Sjekk flere kilder hvis du er i tvil om noe er riktig.

På internett finnes det store mengder med informasjon, og nettet er et svært nyttig hjelpemiddel, men påliteligheten i det du finner kan variere: Hvem som helst kan legge ut nesten hva som helst. Det er derfor svært viktig at du ser på det du finner på internett med et ekstra kritisk blikk.

Du kan f.eks. stille disse enkle spørsmålene:

Hvem?

Kan du finne ut noe om den som har skrevet det du skal bruke?

Hva?

Kan teksten brukes til ditt formål? Er informasjonen du finner vanskelig, lett eller akkurat passe? Kan du få bekreftet fakta fra andre kilder?

Hvor?

Merk deg hvor informasjonen kommer fra. Er den f.eks. fra en kjent organisasjon eller er det en privatperson som har publisert? Kan du komme i kontakt med den som har publisert?

Når?

Er informasjonen oppdatert eller kan den rett og slett være uriktig fordi den er for gammel?

Hvorfor?

Hvorfor ble akkurat dette publisert? Er motivet å selge, reklamere eller informere? Er det fakta, meningsytring eller propaganda?

Hvis du lærer deg å vurdere informasjon på denne måten vil søkeprosessen gå raskere, være mer bevisst og målrettet, og kvaliteten på det ferdige produktet ditt vil øke.

Husk alltid å oppgi kilde når du bruker informasjonen du har funnet!