Skolemiljøutvalget 2016-17

Lovgrunnlaget for skolemiljøutvalget: § 11-5a.Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal. Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Utvalget består i 2017 av rektor Knut Jore, elevkontakt Marie Veronica Weyde, verneleder Birte Tennebø og elevene Morten Kristiansen Røed, Karina Ubøe, Christina Fjæren og Vetle Austrheim. Leder: Karina Ubøe SMU har møter kl 0800- 0830 hver 1. torsdag i hver måned.

Aktuelle saker skal være leder i hende mandag før møtedagen. Leder sender ut Innkalling til møter. Veronica Weyde skriver referat som legges ut på It’s learning og gjøres kjent i elevrådsmøter. Fast sak på alle møter: Elevers skolemiljø. Leder har ansvar for å skrive ½- årsrapport som behandles og godkjennes av skolemiljøutvalget og skoleutvalget.

Kontaktperson

Birte Tennebø

Birte Tennebø

Verneombud for elevene på Bygg- og anleggsteknikk

E-post birte.tennebo@nesbru.vgs.no