Nyttig om eksamen

Her ser du reglementet for eksamensforberedende prøver

INFORMASJON:
Oversikt over romfordeling blir hengt opp i vestibylen dagen før.
Eleven er selv ansvarlig for å gå til riktig rom.

TIDSPUNKT / VARIGHET:
Prøvene begynner kl:09.00.
Har prøven 5-timers tidsramme, regnes denne tiden fra siste prøve er delt ut.


ELEVENES PLIKTER:

• Elevene møter senest kl 08.45 og plasserer seg som anvist via oppslag (på anvist arbeidsplass).

• Alle elever setter sine vesker på anvist plass.  Det skal kun være skrivesaker og tillatte hjelpemidler på pulten. Prøvetid og hvilke hjelpemidler som er tillatt, står på oppgavearket.
Det blir sett på som fusk eller forsøk på fusk dersom en elev har ikke-tillatte hjelpemidler på eller i nærheten av sin arbeidsplass.

• Hver elev må selv sørge for å ha med seg tillatte hjelpemidler som f.eks. kalkulator, ordbøker o.l.(notater i slike bøker er ikke tillatt). De som ikke har med tillatte hjelpemidler, må klare seg uten disse.

• Det skal være absolutt ro under prøven.  Det er ikke tillatt å henvende seg til medelever.  
Elevene har plikt til å rette seg etter de anvisninger tilsynet gir.
Nekter eleven(e) dette, tilkalles straks rektor eller en fra skolens ledelse.

• Bruk av hodetelefoner eller lignende er ikke tillatt.


• Eleven skal ikke forlate sin plass uten først å ha kontaktet tilsynet. Papir o.l. ordner vakten med. Når eleven forlater sin plass, skal skjermsparer settes på.

• Som en utvidet prøveordning våren 2016, tillates elevene å ta pauser på egen hånd.


• Elever som kommer for sent, skal melde seg på kontoret for registrering før adgang til prøvelokalet blir gitt.