Klagebehandling

Klage på karakter Akershus fylkeskommune

Elever og privatister kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet, med følgende unntak: Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det bare klages på formelle feil. Klageretten gjelder også dersom det er gitt "ikke vurdering" i standpunktkarakter. Klagen skal sendes skolen du er elev ved/skolen du tok eksamen ved som privatist. For mer informasjon se info hos Akershus fylkeskommune.

Se filene til høyre.