Nyheter

Samarbeidsavtale sikrer flere elevplasser

Akershus fylkeskommune inngikk fredag en samarbeidsavtale med fire opplæringskontorer innen bygg- og anleggsteknikk. Les mer på Bygg.no.

Asker Open 2013

Nytt studietilbud på Nesbru

Fra høsten etablerer Nesbru en såkalt «idrettsklasse» – hvor elevene skal følge normal studiespesialisering, men samtidig få en timeplan som er fleksibel med tanke på morgentrening og konkurranser på hverdager. Se artikkel i Budstikka.

Bestill abonnement på dagens lunsj

Vi starter opp med abonnement på dagens lunch. Kortet kan kjøpes i kantinen fra Mandag 15/2. For mars mnd vil dette koste kr 630,-. 18 dager a kr 35,-. Abonnementet starter fra Mandag 29/2 og ut Mars.

Elevrådet lytter til dine forslag

Hvordan gjøre Nesbru til en enda bedre skole? Kom med dine idéer og tanker. Ta kontakt med Henriette Drake, Kristian Nilsen eller Ida Wirak i elevrådet

En annerledes skoledag på tinget

Elevene i Politikk- og menneskerettigheter hadde nylig en spennende dag på Stortinget. Der ble de orientert om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk av utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt. En inspirerende erfaring å ta med tilbake til skoledagene på Nesbru!

Tilbake til røttene - Anders Øvergaard besøker Nesbru VGS

Tirsdag 19. januar fikk elevene på 3. trinn på Medier og kommunikasjon besøk av filmregissør og tidligere Nesbru-elev Anders Øvergaard. Elevene fikk se både nye og gamle filmprosjekter, samt stille spørsmål og få tips.

Heldagsseminar med nytt elevråd

Tirsdag 19.1. var alle tillitselevene samlet til heldagsseminar på NaKuHel. Avtroppende styre fortalte om hva de hadde jobbet med og det nye styret ble presentert. Det ble en innholdsrik dag for alle.

Kjeramiske arbeider laget av DH og TO

Se den flotte utstillingen i vestibylen. Det er resultatet av to ulike oppgaver. Teknikk: Kjevle- og plateteknikk og modellering i leire. Skrift/ dekor med keramiske dekaler.

1KMA laget logo for skolebiblioteket

Skolebiblioteket ønsket logo for å synliggjøre tilbudet. 1KMA fikk oppdraget, og mange kreative forslag ble presentert. I dag ble vinneren, William Wessel Ljungberg, kåret. Gratulerer! Les juryens begrunnelse:

Politiet med informasjon til foresatte

I kjølvannet av at russetiden nå starter langt tidligere enn den gjorde for få år siden (vanlig å etablere medlemmer av en buss allerede i Vg1), så har det også vokst frem en trend hvor rivalisering mellom de forskjellige bussene er økende, utvikler seg over lengre tid og hvor det spesielt mellom "guttebusser" har ledet til voldelige sammenstøt. Bakgrunnen for disse sammenstøtene handler ofte om sjikanerende meldinger på sosiale medier, krangler i forbindelse med fester, røpe hverandres "dekknavn" m.m.