Informasjon til elever og privatister ved eksamen

– Pass på at du logger på med riktig brukeridentitet på nettverket. Akershus fylkeskommune ønsker å informere om at all tilkobling til nettverket logges. Loggene inneholder blant annet informasjon om hvilken bruker som logget på nettverket, og hvilken pc, telefon eller lignende brukeren benyttet.

Elev PC
Elev PC
Nesbru
I IKT-reglementets pkt. 3 står: «Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er heller ikke tillatt å tilegne seg eller å opptre med annen brukers identitet.»
 
Til eksamen er bruk av annen persons brukerident å anse som fusk. Ved mistanke om at kandidater har benyttet andres brukerident til eksamen vil skolen kunne benytte logger for å dokumentere dette.
 
Eksamen i et fag kan annulleres dersom en ek­samenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjelder også om sensorene oppdager fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget, skal avgjøres av rektor. Eksamenskandidaten skal ha anledning til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkelt­vedtak om annullering av eksamen. Eksamenskandidaten har rett til å fullføre eksamen på ek­samensdagen.
 
Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren til eleven bort. Eksamenskandidaten kan gå opp til eksamen i faget som privatist tidligst ett år etter den annul­lerte eksamenen.
Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklages til Fylkesmannen.
 
 
Med vennlig hilsen
Akershus fylkeskommune