Informasjon fra Politiet til ungdomsforeldre i Asker

Politiets ungdomspatrulje i Asker har den siste tiden mottatt informasjon om at det planlegges slåsskamper mellom ulike ungdomsmiljøer i Asker og omegn.

Planleggingen foregår i flere lukkede grupper på Facebook, der gutter fra en rekke ungdomsskoler i Asker er medlemmer, deriblant din sønn. Noen av guttene er mer aktive enn andre, noen kanskje bare passive. Vi oppfordrer til at din ungdom bryter relasjonen til denne/ disse gruppene.

 

  • Senest i helgen som var – lørdag 14.01.17 kl 1745 fikk politiet melding om slagsmål på Vikingjordet, Heggedal. Meldingen gikk ut på at det var 20-30 ungdommer som slåss på stedet. De løp fra stedet, og splittet seg ved politiets ankomst. Navn ble notert. Saken vil bli fulgt opp av politiets ungdomspatrulje.

 

Politiets mål er å forebygge. Derfor ønsker vi å gjøre dere som foreldre/ foresatte kjent med dette, og på den måten snakke med deres ungdommer om slik uakseptabel adferd; trusler, utøve vold og/ eller medvirkning til vold, som anses som straffbart.

 

Politiet minner om at den kriminelle lavalder er 15 år. Konsekvensene av å gjøre noe straffbart, som ovennevnte, kan medføre innkalling til bekymringssamtale, anmeldelse, avhør, bøter eller annen straffereaksjon.  I tillegg er vi bekymret for at dette skal føre til alvorlig skade på ungdom.

 

Ved nærmere spørsmål om denne informasjonen, eller et ønske om at politiet snakker med din ungdom, ta kontakt med Politiets Ungdomspatrulje i Asker, tlf 66792751.

 

 

Mvh

Oslo Politidistrikt v/ Ungdomspatruljen i Asker

Morten Stavn, politibetjent                                                Trine Svartås, politioverbetjent