Derfor var jeg skolemotivert

Også i år har juryen på Nesbru vgs kåret Årets kullelev i Vg3. Kontaktlærerne hadde innstilt seks sterke kandidater og juryens valg falt på Marie Moss Skogdal. I følge juryen ble Marie Årets kulleelev i Vg3 2015-16 fordi:

«Hun i særlig grad har vært real, hensynsfull og høflig mot alle medlemmer i skolesamfunnet vårt. Hun har vært opptatt av et klassemiljø med tydelig fokus på kvalitet, læring, deltakelse i undervisningen og omtanke for medelever. Hun har dessuten vært aktiv i skolens elevdemokrati og skjøttet vervet som tillitselev med stort alvor og har ikke minst oppnådd svært gode skoleresultater»

Marie har dette året gått Vg3 påbygging for å få  generell studiekompetanse på Nesbru vgs. Vi har stilt Marie et par spørsmål:
-Hva motiverte deg for din solide innsats på Nesbru?  - Et inkluderende klassemiljø og lærere som bryr seg om elevene. En ekstra takk til lærerne Arngeir Berg og Øystein Vigrestad. De er engasjerte i faget sitt og hjelper oss når det trengs. Klart det motiverer!
-Hvor går ferden videre? – Det blir til Høgskolen i Oslo og Akershus der jeg skal studere økonomi og administrasjon.

Vi ønsker Marie alt godt på den videre utdanningsveien!