Fikk impulser og idéer til godt lederskap

Årets Rotary Youth Leadership Award (RYLA) ble arrangert i Oslo, 8-10.april. RYLA er et seminar om ledelse for unge talenter og har vært et offisielt Rotary program siden 1971. I år hadde Nesbru Rotary valgt ut Vegard Stangjordet som sin representant. Vegard fra Hvalstad er til daglig elev i Vg3 på Nesbru vgs og vi er selvsagt nysgjerrige på hva han fikk ut av de innholdsrike dagene. Kanskje du blir kandidat neste år? Les mer:

Målsettingen med RYLA er å gi «morgendagens næringsliv» impulser for og idéer til godt lederskap og samtidig informere deltakerne om Rotary og Rotaract. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-30 år som ønsker å utforske sine egne tanker om ledelse og lederskap. Hvert år gir Nesbru Rotaryklubb 1-2 ungdommer fra vårt område anledning til å delta på dette seminaret. Årets arrangør var Oslo Rotary Klubb og seminaret handlet om selvledelse og sosialt entreprenørskap. Vi spør Ellen Strand Juvet, representant for Nesbru Rotary om hva som bidro til at Vegard var årets utvalgte deltaker fra Nesbru.

– Vegard ble for oss en egnet kandidat fordi: Han har interessert for og konsentrert seg om fag som økonomi, markedsføring og ledelse. Han liker ledelse, ta ansvar, delegere oppgaver og motivere andre. I årets russestyre er han økonomiansvarlig og rådgiver. Han vektlegger samarbeidskompetanse stor verdi - det å kunne prestere noe sammen med andre. Selv er han sosial, trives og er fornøyd med eget nettverk, men er åpen for å utvide sin bekjentskapskrets. Fysisk aktivitet er viktig, synes han. Selv har han drevet med sykling, fotball, tennis, basket og en god del egentrening. Vegard er helt klart en gutt som ser fremover og legger konstruktive planer for videre utdanning. Målet er å studere siviløkonomi på BI.

I slutten av juni skal Vegard fortelle medlemmene i Nesbru Rotaryklubb om sine opplevelser fra RYLA. Vi foregriper og lurer spent på hva han fikk ut av seminaret i Oslo og spør derfor en entusiastisk og fornøyd Vegard noen aktuelle spørsmål.

 

Hvordan kom du med på seminaret?
– Det var min faglærer i markedsføring og ledelse, Vivian Wendelborg Jensen, på Nesbru videregående skole, som anbefalte meg å søke. Det innebar et intervju med Ellen Strand Juvet, Egil Egebakken og Anthony Kallevig fra Nesbru Rotary Klubb som godkjente meg som deltager.

 

Hvem deltok i seminaret?
­– Vi var en gjeng på 49 unge fra 18-30 år fra området Oslo/Akershus og Drammen.

Snittalderen var rundt 22 år og de aller fleste under utdanning. Vi ble såpass sammenspleiset at vi allerede har planer om en sommerfest.

 

Hva fikk du ut av det og hva tar du med deg videre?
– Det var et innholdsrikt seminar som gikk over tre hele dager. Fredag hadde vi et bli-kjent opplegg, lørdag og søndag var det flere gode foredrag samt praktiske oppgaver. Jeg lærte utrolig mye av begge deler. Ett av casene var «Hvordan gjennomføre oppsigelser?», en fiktiv problemstilling der en bedrift skulle redusere bemanningen med 20 %. En aktuell, men ingen enkel oppgave.

En annen problemstilling var «Hvordan gjøre flykning-krisen mer lønnsom?» Gruppen min gjøv løs og løste utfordringen ved å ta opp en annen problemstilling; vi kaster for mye mat. Hvorfor ikke redusere svinn ved å sørge for at overflødig mat gjenbrukes og overføres til flyktningene? Dermed kan matkostnadene reduseres, flyktningene engasjeres og bli mer selvstendige ved å lære tilberedning av norske råvarer. Dommerne likte løsningen «Flyktelig god mat» så godt at vi som premie får delta den store årskonferansen til Virke i oktober 2016.

Vi lærte selvsagt mye av hverandre, nettverket og knyttet nye relasjoner.  Det er ingen konkret oppskrift på hvordan du kan bli en god leder. Nå har jeg lært og erfart at det er en individuell metode. Dersom du spør og reflekterer mer, er oppskriften lettere å finne. Kort oppsummert; En god leder må kunne lytte, tilpasse seg medmennesker, ha god gjennomføringsevne, tåle uenighet og å være mislikt. Mye av dette kan læres, noe av det har jeg lært nå og tar med meg videre på utdanningsveien.

 

Nå vurderer jeg å bli med i Rotarys ungdomsgruppe, Rotaract. RYLA-deltagere kommer automatisk med her om de vil. Neste år er det nok en mulighet for ungdom i Asker og Bærum til å komme med på RYLA. Jeg anbefaler alle som har lyst til og interesse for å søke, for dette har gitt meg utrolig mye! Ta kontakt med en av Rotaryklubbene i Asker eller Bærum.

 

Vi takker Vegard som har videreformidlet mange av sine tankevekkende refleksjoner fra et innholdsrikt seminar.