Grønne skoler på Haiti

Elevrådet har bestemt at innsamlingsaksjonen fortsatt skal støtte Kirkens nødhjelps prosjekt grønne skoler på Haiti. I den forbindelse drar Veronica sammen med to elever; Matias og Anna Hellesnes. Vi ønsker dem en utbytterik og fin tur til Haiti i uke 10 og at de kommer tilbake med erfaringer og informasjon som motiverer elevene til ny innsamlingsaksjon 27.10.