Samarbeid skole- idrettslag om utdanning og sportslig satsing

Nesbru videregående skole inviterte 21.10 i samarbeid med Holmen idrettsforening fotballgruppen, Asker turnforening og Holmen Tropp&Turn til et informasjons- og sonderingsmøte om mulig samarbeid for Vg1- elever i studiespesialisering fra skolestart 2016- 17.

17 ungdommer/ 10. klassinger 2015- 16 fra idrettsforeningene  og 21 foresatte møtte. I tillegg var representanter fra foreningenes ledelse til stede. Rektor på Nesbru vgs Knut Jore ledet møtet. Skolen ønsket med dette møtet å informere om skolen og hva vi kan tilby aktuelle søkere. Det kan skisseres slik:

Vg1- fellesfag 2016- 17:
Skoleplass på Nesbru vgs via ordinært inntak (søknadsfrist 01.03.2016) forutsatt «gode  nok» karakterer. Uvisst hva kravet vil være?

Opplæring og undervisning i utdanningsprogrammet studiespesialisering (SSP)

Timetall i aktuelle læreplaner må dokumenteres

Tilpasset opplæring i kombinasjon med sportslig satsing

Fleksibel tilrettelegging med alternativ «studietid» (studieverksted)

Treningsbehov? Hvor mye tid må frigjøres til trening?

 

To modeller:
1.  Frem til kl 10.10 to dager i uka. Kan parallell- legges med de andre Vg1 klassene/ elevene må ikke gå i samme klasse

2.  Frem til kl 12.10 to dager i uka. Krav: Egen klasse. Minimum 28 elever må søke og komme inn på Nesbru vgs

 

Gymnastikksal til disposisjon etter skoletid/ i studieverkstedtiden

Vg2 og 3 felles- og programfag 2017->:

  • Samme krav til dokumenterbar opplæring
  • Samme klassesammensetning 
  • Omfanget av annen fri til trening og konkurranse.
  • Elevene kan få spesiell studiekompetanse med full realfaglig fordypning.
  • Tilbud om programfag på Vg2 og 3 hentet fra utdanningsprogram for idrettsfag.

 

Videre arbeid frem mot 01.03.2016:

  • Kartlegge reell interesse blant elever og foresatte
  • Planlegging fortsetter. Alt klart 12.02.2016

Systematisk og gjensidig informasjon frem mot 31.01.2016.

Se også presentasjonen som PDF til høyre.