Informasjon om fravær

Mer om fravær og informasjon fra Udir her:

Det skal ikke føres fravær etter 12.3.20.  Men, for at lærerne skal kunne sette karakterer i juni, må elevene delta i digital skole slik lærerne legger opp til.  Hvis en elev har vanskeligheter med å delta, må kontaktlærer få beskjed med en gang.  Skolene skal fortsatt registrere elevenes tilstedeværelse, dette gjøres i VIS.

Mer informasjon fra Udir: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Informasjon fra Viken fykleskommune:

Opplæring på digitale plattformer og fraværsføring

Fra direktoratet

Fraværsføring (ofte stilte spørsmål)

“Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

 

I Viken fylkeskommune blir da felles praksis slik:

* Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis. Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.

* Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.

* Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen

* Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen

* Skoleledelsen sørger for god og tydelig kommunikasjon ut til elever og lærere og foresatte om temaer som er relevante for opplæringen i denne unntakssituasjonen