Fikk besøk av mobbeombudet

Elev-, lærlinge- og mobbeombud Andreas Nilsson besøkte skolen i Ledelsens økt 09.11. Temaet var nytt/ revidert kapittel 9A i opplæringsloven.

Andreas Nilsson presenterte seg og ombudsrollen som han deler med Janne-Marie Myrås, siden 01.06.2017 (jobben sin som han for øvrig deler med Janne-Marie Myrås, tilsatt som mobbeombud i Akershus fra og med 01.06.2017.) Etter en kort presentasjon ble lærerne invitert til å delta i en Kahoot med oppgaver knyttet til de nye bestemmelsene i loven. Det ble kåret en vinner; Eira Lohne som fikk en Freia Melkesjokolade og en Firkløver i premie av Andreas, og til stor jubel fra de tilstedeværende. Andreas gikk systematisk gjennom viktige bestemmelser i lovverket, understreket alle ansattes aktivitetsplikt, måter å behandle mobbesaker på og svarte på spørsmål fra personalet. Han oppfordret alle ansatte til å lese rundskriv 3-2017 fra Utdanningsdirektoratet og bidra til at skolens elever opplever en klar og tydelig uttalt nullvisjon mot mobbing.