En annerledes skoledag på tinget

Elevene i Politikk- og menneskerettigheter hadde nylig en spennende dag på Stortinget. Der ble de orientert om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk av utenriks- og forsvarskomiteens leder, Anniken Huitfeldt. En inspirerende erfaring å ta med tilbake til skoledagene på Nesbru!

I utenrikskomiteens møterom fikk elevene både bevertning og anledning til å stille spørsmål. Deretter viste Anniken Huitfeldt de rundt på Stortinget, og elevene fikk prøvesitte Stortingsrepresentantenes plasser i Stortingssalen. Tidligere på dagen var de på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).