Heldagsseminar med nytt elevråd

Tirsdag 19.1. var alle tillitselevene samlet til heldagsseminar på NaKuHel. Avtroppende styre fortalte om hva de hadde jobbet med og det nye styret ble presentert. Det ble en innholdsrik dag for alle.

Agenda for dagen var:

  • Presentasjon av ulike elevverv på skolen.
  • Rektors tid
  • Presentasjon av vurdering og egenvurdering. Arbeid med hvordan rektor/skolen skal jobbe framover for at egenvurdering virkelig skal bli «nøkkelen til læring»?

  • Nytt styre lager årshjul

     

  • Ungdomsforsker Willy Aagre om relasjonsbygging i skolen.

 

Mer om det nye styret.