Politiet med informasjon til foresatte

I kjølvannet av at russetiden nå starter langt tidligere enn den gjorde for få år siden (vanlig å etablere medlemmer av en buss allerede i Vg1), så har det også vokst frem en trend hvor rivalisering mellom de forskjellige bussene er økende, utvikler seg over lengre tid og hvor det spesielt mellom "guttebusser" har ledet til voldelige sammenstøt. Bakgrunnen for disse sammenstøtene handler ofte om sjikanerende meldinger på sosiale medier, krangler i forbindelse med fester, røpe hverandres "dekknavn" m.m.

Dette er en generell informasjon til alle foresatte til elever på videregående skoler i Asker og Bærum.

Politiet ønsker at dere som foresatte snakker med egen ungdom om disse tingene, og at vi i samarbeid kan snu denne negative trenden. Konfliktene får som nevnt mulighet til å utvikle seg over lengre tid og små bagateller blir gjerne så store at de til slutt forsøkes løst med vold, uten at voksne blir involvert før det er for sent. Erfaringsmessig så er det kun enkeltmedlemmer på de forskjellige bussene som er "bråkmakere", og få ødelegger derfor for mange. Politiet vet at de aller fleste har et ønske om å feire slutten på 13. års skolegang med en morsom russetid med dertil gode minner. Dette støtter politiet oppunder. Dessverre er denne negative utviklingen i form av rivalisering i ferd med å ødelegge dette for mange. Medlemmer av en russebuss har et kollektivt ansvar for sin egen buss sitt gode navn og rykte. Derfor ønsker vi at flertallet skal være sterke nok til å stå i mot de få som ødelegger russetiden deres, ved og gjentatte ganger havne i bråk med andre. For å få til dette er vi avhengig av deres hjelp til å snakke med egen ungdom og trygge dem i at de sammen er sterkere enn de få som ødelegger.

 

Politiet vet at de aller fleste medlemmer av de forskjellige russebussene skriver kontrakter seg i mellom hvor blant annet nulltoleranse overfor bruk og besittelse av narkotika er et punkt. Politiet tenker at nulltoleranse overfor sjikanering, trusler og vold bør være like naturlig.

 

Skadepotensialet ved disse sammenstøtene er stort og sjansen til å ødelegge eget og andres liv likeså. Det må vi sammen forsøke å forebygge.

 

Med vennlig hilsen

 

Ungdomspatruljen,

Asker og Bærum politidistrikt