Felles karakter i norsk skriftlig

Nesbru deltar i forsøk med to karakterer i norsk i stedet for tre. Elevene vil få en karakter i norsk muntlig og en felles karakter i norsk skriftlig som omfatter hovedmål og sidemål. Formålet er å få erfaring med og kunnskap om hvordan endringer i underveisvurderingen på Vg1 og Vg2 kan påvirke opplæringen og to karakterer ligger som forslag i den nye læreplanen i norsk.

Forsøket åpner for større lokal frihet til å organisere arbeidet med læreplanen slik skolene finner det formålstjenlig. Elevene får opplæring i alle kompetansemålene, men det kan variere i løpet av skoleåret hva som blir mest vektlagt. 

Det er ingen endringer i hva elevene skal lære. Elevene skal fortsatt ha tre standpunktkarakterer på vitnemålet etter Vg3 som uttrykk for den fagkompetansen de har oppnådd etter de tre årene. 

For mer informasjon om forsøket, se Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/forsok-og-pagaende-arbeid/Forsoksordning-med-en-eller-to-karakterer-i-norsk/