Ekstra avgang på busslinje 270

Fra 7. oktober settes det opp en ekstra avgang på linje 270, som følge av kapasitetsutfordringene som har vært på avgangen som går kl. 07:40 fra Asker til Sandvika. Den nye avgangen går kl. 07:47 fra Asker, og vil stoppe 08:02 på Nedre Berger. Denne nye avgangen vil ikke komme opp i reiseplanleggeren, men er satt opp spesielt for å sikre bedre kapasitet til elevene som skal til Nesbru VGS.

Foto: Budstikka
Foto: Budstikka

Litt om bakgrunn:
På linje 270 (Asker – Sandvika) er mange av passasjerene elever som går på Nesbru vgs.
I år har det etter skolestart tidvis vært kapasitetsproblemer på avgang kl 07:40 fra Asker (stopper kl. 07:55 på Nedre Berger).


På denne avgangen kjøres det ikke ekstra vogn (ekstra buss som ikke står i reiseplanlegger for å hjelpe til med kapasitet). Det gjør det derimot på avgang 07:55 fra Asker (stopper kl.08:10 på Nedre Berger), her kommer to busser i følge for å sikre kapasitet.
Avgangen som går kl. 07:55 er litt for sen for elevene på Nesbru vgs, da det kan være utfordrende å rekke skolestart til kl 08:15 med denne avgangen.

Fra 7/10-2019 vil ekstrabussen, som i dag går kl 07:55, flyttes og bli en ny (mellom)avgang som går kl 07:47 fra Asker (stopper kl. 08:02 på Nedre Berger), denne avgangen vil ikke komme frem i reiseplanlegger på nett.