Halv plandag for personalet

Torsdag 21.11. er det halv plandag for pedagogisk personale. Tema for plandagen er fagfornyelsen.