Velkommen til skolestart!

Velkommen til nye og gamle elever:

Alle klasser Vg1 09.00

Alle klasser Vg2 10.00

Alle klasser Vg 3 12.00