Temamøte ungdom og rus

27
nov.
Fra kl: 18:00
Legg til i kalender

Foreldre/foresatte til vg2- og vg3-elevene inviteres til temamøte om ungdom og rus

Tirsdag 27.11. kl 18:00 i auditorium 1

Tør du?

Et foredrag om hva som skjedde da foreldreparet Mona og Arne Bratland mistet sin eldste sønn etter at han inntok MDMA. De viser til fakta og eksempler fra virkeligheten om hvilken risiko de unge utsetter seg for ved inntak av de stoffer som er mest vanlige i dag.

Etter foredraget vil Trine Svartås, politiets forebyggende avdeling i Asker, si noe om rus og ungdom i vårt nærmiljø.

Skolens VG3-elever hørte foredraget i slutten av oktober og har anbefalt skolen å gi foredraget også til vg2- og vg1-elevene. Her på Nesbru ønsker vi å gi elevene et best mulig grunnlag for å ta kloke valg senere i livet. I rus-sammenheng kan et dårlig valg gi alvorlige konsekvenser og vi ønsker å samarbeide tett med hjemmene i vårt rusforebyggende arbeid. Derfor vil vi også gjerne at foreldrene skal få høre det samme foredraget som elevene. Vg2-elevene hører foredraget tidligere på dagen.