Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon (gammel ordning) (Tilbys ikke)
Medier og kommunikasjon (gammel ordning) (Tilbys ikke)

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse gir mulighet for videre studier ved høyskoler og universiteter.

Under ser du hvilke fag, og hvor mange timer i uken elevene skal ha. Som felles programfag tilbyr vi sosiologi og sosialantropologi.

Fag påbygging Vg3, uketimer

  • Historie 5 t.
  • Kroppsøving 2 t.
  • *Naturfag 3 t.
  • *Matematikk 5 t.
  • Norsk 10 t
  • Sosiologi og sosialantropologi 5 t.


*Hvis du er ferdig med kurset må du erstatte disse timene med et tilsvarende antall timer i programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.    

Les mer om innhold og læreplaner på Udir sine sider.