Medier og kommunikasjon Vg2 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon Vg2

Du har disse programfagene:

Mediekommunikasjon, medieproduksjon, mediedesign og medieuttrykk og til slutt prosjekt.

Mediekommunikasjon har du gjennom hele året.

De andre fagene er periodisert. Så løpet ligner på det på første trinn. Men i andre klasse har du ikke noen innføringsperiode. Det er andre forskjeller også.

I tekstperioden lager dere et skolemagasin, som blir trykket og delt ut på skolen. I videoperioden vil du arbeide mer med fiksjon, mens du i første klasse arbeidet mest med fakta. Lydperioden blir også annerledes.

I prosjektperioden regner vi med at du kan mye mer enn i første klasse.

Du har fellesfagene norsk, samfunnsfag, engelsk og kroppsøving. På Nesbru vgs. har vi også lagt faget matematikk til andre trinn, slik at du blir ferdig med faget da.

Fag Medier og kommunikasjon Vg2: Uketimer
Engelsk 2 t.
Kroppsøving 2 t.
Norsk 2 t.
Samfunnsfag 3 t.
Matematikk 5 t.
Mediekommunikasjon 5,6 t.
Mediedesign og medieuttrykk 5,6 t.
Medieproduksjon 5,6 t.
Prosjekt til fordypning 4,2 t.