Medier og kommunikasjon Vg1 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon Vg1

Programfag:

 • Mediekommunikasjon,
 • medieproduksjon,
 • mediedesign og
 • medieuttrykk
 • prosjekt.

Mediekommunikasjon har du gjennom hele året.

De andre fagene er periodisert. Du har først en periode med innføring. Da lærer du en del grunnleggende ferdigheter.

Så får du tre perioder: I en periode arbeider du med lyd, i en periode arbeider du med tekst og i en periode arbeider du med video.

I lydperioden kommer du til å arbeide med radio og andre lydproduksjoner.

I tekstperioden kommer du til å arbeide med produksjoner for trykte- og digitale medier. Da kommer du til å arbeide både med skriving, fotografering og med å sette sammen dette materialet i en grafisk produksjon.

I videoperioden kommer du til å arbeide med ulike videoproduksjoner.

På slutten av året, får du en periode med prosjekt til fordypning. Da velger du om du vil arbeide med lyd, tekst eller video. Du skal da bruke det du har lært i løpet av året til å lage en selvstendig produksjon.

Du har fellesfagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.

Fag Medier og kommunikasjon Vg1: Uketimer

 • Engelsk 3 t.
 • Kroppsøving 2 t.
 • Matematikk 3 t.
 • Naturfag 2 t.
 • Norsk 2 t.
 • Mediedesign og medieuttrykk 5,6 t.
 • Mediekommunikasjon 5,6 t.
 • Medieproduksjon 5,6 t.
 • Prosjekt til fordypning 6,2 t