Nyheter

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing

06.09.2017

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les saken

Nesbru vgs står ikke bak Bli kjent-fest

01.06.2017

Det arrangeres Bli kjent - fest på musikkflekken for Nesbruelever om en uke. Nesbru vgs understreker at skolen INTET har med dette arrangementet å gjøre. Det foregår i privat regi og elever deltar derfor på eget ansvar.Skolen minner om politiets holdning til slike arrangementer, jf Budstikkas tidligere oppslag. Skolen ber foresatte vurdere nøye deltakelsen i et slikt arrangement.

Les saken

Resultatet av skolevalget 2017

30.08.2017

Nå har det vært skolevalg på Nesbru. Dagen startet med debatter i gymsalen og valgtorg i kantinen. Elevene strømmet klassevis til valgurnen. Michael og elevene i 3mk sørget for at valget ble korrekt gjennomført. Her ser du resultatet:

Les saken