Fraværsregler

Nytt 2016- 17: Nasjonal fraværsgrense 10- 15%