Eksamensplan

Til høyre finner du planen og PDF-er som gir deg svar på det du bør vite i forbindelse med eksamensgennomføringen. Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider. udir.no

Viktige datoer:

08/06     09.00     Offentliggjøring av standpunktkarakterer Vg3
 
13/06      09.00     Hurtigklagefrist standpunktkarakter Vg3
 
18/06      09.00     Ordinær klagefrist for standpunktkarakter Vg3
 
21/06      12.00      Offentliggjøring av sensur/fagkarakterer ved sentralgitt eksamen på Skolearena
 
25/06      12.00      Hurtigklagefrist eksamenskarakter Vg3
 
22/06      12.00      Frist for klage ved lokalgitt muntlig, praktisk eller muntlig/praktisk eksamen
               12.00      Offentliggjøring av standpunktkarakterer Vg1 og Vg2
 
01/07      12.00      Ordinær klagefrist for eksamenskarakterer
 
02/07      12.00      Ordinær klagefrist for standpunktkarakterer Vg1 og Vg2